АВТО УГААЛГЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ
Үйлчилгээний төрөл Бүтэн Гадна
1 Суудлын жижиг машин 8000 4000
2 Дунд 10000 5000
3 Жийп 12000 6000
4 Өнгөлгөө
2000
5 Мотор 5000-20000
6 Микроавтобус, жижиг ачааны машин 15000 7500
7 Хаалганы зөөлөн үстэй дотор угаах 6000
8 Тааз жижиг машин 12000
9 Тааз дунд машин 15000
10 Тааз жийп машин 18000

Агуулга

Зочин

Зочлогсод

free counters